Förtjänstplakett

Bakgrund

Borås Hemvärnsområdes förtjänstplakett utdelas sedan många år, sannolikt sedan sextiotalet, i Borås hemvärnsområde och dess efterföljare (Borås Hemvärnskompani). Förtjänstplaketten finns i valörerna guld, silver och brons.

Exakt samma plakett men med den skillnaden att kommunvapen och Hemvärnsområdets namn skiljer har utdelats av flera olika Hemvärnsområden. Förtjänstplaketter från andra Hemvärnsområden än Borås finns bl.a. på Hemvärnsmuseet på HvSS. Varför plaketten instiftades och exakt när har fallit i glömska. Förtjänstplaketten administreras av Borås Hemvärnsförening. Plaketten tillverkas av AB Sporrong, stans 58090.

 

Statuter för Borås Hemvärnsområdes Förtjänstplakett

§ 1
Tilldelning
Bronsplakett:  Tilldelas den som på ett på ett förtjänstfullt sätt utfört sina uppgifter inom Hemvärnet i Borås eller den som genom sina insatser bidragit till Hemvärnsverksamhetens positiva utveckling samt främjat Hemvärnets sak.Silverplakett: Tilldelas den som på ett mycket berömligt sätt utfört sina uppgifter inom Hemvärnet i Borås eller den som genom sina insatser på ett mycket berömligt sätt bidragit till Hemvärnsverksamhetens positiva utveckling samt främjat Hemvärnets sak.Guldplakett: Tilldelas den som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt utfört verksamhet inom Hemvärnet i Borås, utöver vad ordinarie innehavd befattning krävt eller den som genom sina insatser på ett synnerligen förtjänstfullt utöver vad som rimligen kunnat förväntas bidragit till Hemvärnsverksamhetens positiva utveckling samt främjat Hemvärnets sak.

För att kunna tilldelas förtjänstplakett i silver skall först förtjänstplakett i brons erhållits.

För att kunna tilldelas förtjänstplakett i guld skall först förtjänstplakett i silver erhållits.

§ 2
Utförande
Storleken är 43x60mm. Upptagande i övre vänstra hörnet Hv-emblem till höger Borås vapen. Under detta militär i landskap samt texten Borås Hemvärnsområde i relief. Frånsidan är slät.
§ 3
Antalsbegränsning
Plaketten utdelas utan antalsbegränsning. Statuternas intentioner skall dock följas.
§ 4
Förslagsrätt
Förslagsrätt tillkommer medlem i Borås hemvärnsförening samt medinflytande-organ i aktuellt Hemvärnsförband i Borås.
§ 5 Beslut om tilldelning
Beslut om tilldelning fattas av styrelsen i Borås Hemvärnsförening.
§ 6
Utdelande
Utdelandet skall genomföras under högtidliga former. Förtjänstplaketten skall åtföljas av etui.
§ 7
Kostnader
Plaketten bekostas av Borås Hemvärnsförening.
§ 8 Ändring av statuter
Ändring av statuter kan endast beslutas av Borås Hemvärnsförening.

Beslut om att anta ovanstående statuter fattades av Borås Hemvärnsförenings styrelse på styrelsemöte 2007-08-21.
Föredragande var Jan Andersson.

Thomas Almgren                                Jan Medin
Ordförande                                        Sekreterare