FM Generaldirektör besöker Borås Hemvärnsförening

Tisdagen den 3 december så fick Borås Hemvärnsförening besök av Försvarsmaktens Generaldirekör Peter Sandwall. Den Borås bördige Sandwall utsåga 2012 till GD i Försvarsmakten.

Föredraget genomfördes på Hemvärnsgården och Sandwall belyste situationen i Försvarsmakten och det pågående arbetet med införandet av IO 14 och utmaningar som det för med sig.

Efter föredraget så följde en frågestund där det ställdes många intressanta och aktuella frågor bl.a. om FM ekonomi , incidentberedskap, personalförsörjningssystemet, utmaningarna att genomföra IO 14, JAS. Sandwall svarade utförligt och sakligt vilket uppskattades av auditoriet. Han ägnade också några minuter till att förklara Generaldirektörens roll och arbetsuppgifter vilket för många var relativt okänt. Det visade sig också att Sandwall har personliga kopplingar till Borås hemvärn då hans morfar var den föste Hemvärnschefen i Borås.

Efter föredraget så bjöd Borås Hemvärnsförening på smörgåstårta och kaffe. Föreningen tackade Sandwall för det uppskattade föredraget genom att överlämna ett föreningsstandar för placering på skrivbordet i tjänsterummet.

//Jan Andersson

Borås Hemvärnsförening Julavslutning 2013

Borås Hemvärnsförening genomförde fredagen 29 november traditionsenlig julavslutning på Hemvärnsgården. Ett trettiotal personer ur föreningen och 443 Hemvärnsbevaknings- kompaniet deltog i sammankomsten.

Föreningen bjöd på jultallrik med tillbehör och baren var öppen för de som önskade krydda julmaten med värmande drycker. Efter själva måltiden så följde samkväm där deltagarna själva fick avgöra hur lång övningen blev.

Föreningen passade även denna kväll på att uppmärksamma Fredrik Karlsson för hans engagerade arbete i föreningsstyrelsen och då särskilt som föreningens festfixare och initiativtagare till den årligt återkommande ”after KFÖ”. Fredrik belönades med Borås Hemvärnsförenings Silverplakett för sina insatser.

//Jan Andersson

Julbord Borås Hemvärnsförening 2013 Inbjudan

Det är hög tid att anmäla sig till årets Julbord. Julmaten kommer att vara gratis. Baren kommer att vara öppen, där drycker serveras till förmånliga priser.

Välkommen till en trevlig kväll i Borås hemvärnförenings logi.

Fredagen den 29 November kl 1800 Hemvärnsgården Borås Ålgårdsvägen 29

Anmälan senast 27/11 till Stefan Rosén:
srhv11@hotmail.com , 0702-099799

Föredrag Försvarsmaktens Generaldirektör

Ladda hem inbjudan i PDF här

Borås Hemvärn 60 år på Ålgården (1953 – 2013)
Inbjuder till föredrag av Försvarsmaktens Generaldirektör Peter Sandwall

Tisdagen den 3 december kl 1800 Hemvärnsgården Borås Ålgårdsvägen 29

FM Generaldirektör:
Generaldirektören, GD, är ställföreträdande myndighetschef för Försvarsmakten och leder
myndigheten tillsammans med överbefälhavaren, ÖB. Nuvarande GD är Peter Sandwall.
Generaldirektör är vanligtvis namnet på den högsta chefen i en förvaltningsmyndighet.
I Försvarsmakten är GD är näst högsta chefen under ÖB. En av GD:s många arbetsuppgifter är att utveckla och effektivisera Försvarsmakten. En annan av GD:s roller är att ingå i Försvarsmakts -ledningen, FML, som samordnar myndighetens verksamhet och ger ÖB råd i betydelsefulla frågor. Den första som tillträdde som generaldirektör var Marie Hafström år 2005. Hon efterträddes av Ulf Bengtsson som hade posten till 2012 då Försvarsmaktens nuvarande GD Peter Sandwall tog över.

Borås Hemvärnförening bjuder på kaffe och smörgåstårta.

Anmälan senast 1/12 till Stefan Rosén:
srhv11@hotmail.com , 0702-099799

Uppdatering

Borås Hemvärnsförening är åter online. Sidan har genomgått stora förändringar. Ris och ros mottages gärna till: martin@martinandersson.nu

Nyckelansvarig

Till ny nyckelansvarig i föreningen har utsetts
Claes Håkansson.claes.hakansson@spray.se

Claes ersätter den i samband med årsmötet avgångne Jan Medin. Jan lade ner veckors arbete på att få ordning på detta. Han tar sig nu an denna uppgift och har väl en något lättare inledning än sin företrädare. Erfarenheten visar ju att detta är en diger uppgift, så vi önskar honom lycka till.

Jan Medin avtackad

I samband med Borås Hemvärnsförenings årsmöte den 14 februari så avgick Jan Medin ur styrelsen. Jan har i ungefär tjugo år varit verksam inom hemvärnet.

Han har i förbanden bl.a. verkat som plutonchef, hemvärnschef och stf C Hvbat. Under de senaste åren har Jan endast varit verksam inom styrelsen i Borås Hemvärnsförening.

Jan hör till kategorin eldsjälar som lagt ned oerhört mycket tid och engagemang för hemvarnet.
Dessutom har han gjort det på ett mycket bra, omsorgsfullt och noggrant sätt.

Ingen är oersättlig men Jan är svårersättlig !
Jan kvarstår som medlem i föreningen och kommer i mån av tid hjälpa till vid enskilda föreningsaktiviteter.
Jan Medin avtackades med en blomma och en minnesplakett.