Sommertræf 2012

Borås Hemvärnsförening deltog 2012-06-21-24, för sjuttonde gången, i den internationella militära tävling Sommertraef på Fyn i Danmark. Detta år firade dessutom tävlingen tjugoårsjubileum. Medverkan i tävlingen är en del i Borås Hemvärnsförenings utbyte med HVK Midtfyn i Ringe på Fyn. Resan/deltagandet sker i Borås Hemvärnsförenings regi med stöd från Elfsborgsgruppen.

 

Huvudsyftet med tävlingen Sommertræf är:

 • – befrämja internationellt militärt samarbete
 • – utveckla personliga färdigheter
 • – öka förmågan till uppgiftslösning på nationell och internationell nivå

 

För Borås Hemvärnsförenings del är även målsättningen att uppmuntra aktiv hemvärnspersonal, befrämja rekryteringen till Hemvärnet och övriga försvarsmakten samt att bredda och utveckla vår förmåga i planering och genomförande av övningsverksamhet.

Det medverkade totalt ca 220 personer från Sverige, Tyskland, Danmark,  i sommertræf.I själva tävlingen deltog 11st lag om 8 man. Från Sverige deltog Hv-personal från Borås Hemvärnsförening och Gotland.

Fredagen utgjordes av en stridspars/bodyteam tävling vilken bestod av ca 8 km löpning med ett antal moment på land och i vatten. Lördagen utgjordes av lagtävling där lagen under en ca 13 km lång marsch genomförde olika moment i stationsform.

De olika momenten var:

 • – Section in defence
 • – First aid
 • – Section attack
 • – Driving Task
 • – Speed marsch 2 km
 • – Close quarter battle
 • – Team work
 • – Lift carry push and pull technic
 • – Individual skills

 

På lördagskvällen genomfördes kamratafton med prisutdelning.

Den personal som deltog upplevde Sommertræf  som positiv och lärorik både avseende övningsmoment/utvecklande av egna färdigheter och social samvaro. Det knöts nya kontakter över gränserna och de redan existerande utvecklades och befästes.

Ett av stridsparen(Joel Nilsson och Viktor Eriksson) från Borås HvF erhöll 2:e platsen stridsparstävlingen.

1:a platsen i lagtävlingen erövrades av ett av lagen från Borås Hv. Detta var första gången som ett svenskt lag vann tävlingen. Det vinnande laget bestod av Joel Nilsson, Rasmus Hermansson, Andreas Mattsson, Viktor Eriksson, Martin Detert, Robert Wennerholm, Carl Alm-Djerf och Mattias Karlsson.