Sommertræf 2009

Den 3-5 juli var tjugo personer, varav fyra ungdomar och två st ungdomsledare ur Borås hemvärnsförening i Danmark och deltog i den internationella militära tävlingen Sommertræf i Ringe på Fyn. Eftersom försvarsmakten inte stöder den här sortens utbyte så organiserades och genomfördes deltagandet i Borås Hemvärnsförenings regi.

Hemvärnet i Borås har ett mångårigt utbyte med Hjemmeværnskompagni Midtfyn och det är femtonde året som vi deltar i tävlingen.

Syftet med Sommertræf är att:

 • – Befrämja internationellt militärt samarbete
 • – Utveckla personliga färdigheter
 • – Öka förmågan till uppgiftslösning på nationell och internationell nivåDet deltog ca 220 personer från Sverige, Tyskland, Danmark och Polen i årets Sommertræf. Det var totalt 23 st lag om fyra man. Från Sverige deltog personal från Gotland och Borås.

Fredagen utgjordes av en individuell tävling vilken bestod av ca 7 km löpning i fältuniform med ett antal olika moment att utföra under loppet. Det avslutande momentet genomfördes i en simhall där deltagarna skulle simma och utföra vissa moment i vattnet.

Lördagen utgjordes av lagtävling där lagen under en ca 15 km lång marsch genomförde olika moment i stationsform.

De olika momenten var:

 • – Genomsökning av stridsområde
 • – Observation-rapportering
 • – Skjutning
 • – Hinderbana i skogsområde
 • – Eskort av VIP
 • – Samarbete
 • – Förstahjälpen-olycka
 • – Brandsläckning
 • – Seglats med gummibåt
 • – Löpning på tid

På lördagskvällen genomfördes kamratafton med prisutdelning.

Den personal som deltog upplevde Sommertræf  som positiv och lärorik både avseende övningsmoment/utvecklande av egna färdigheter och social samvaro.

Det knöts nya kontakter över gränserna och de redan existerande utvecklades och befästes.

Jan Andersson