Sommertræf 2008

Den 3-6 juli var 11 personer, varav 2 ungdomar, ur Borås hemvärnsförening i Danmark och deltog i den internationella militära tävlingen Sommertræf i Ringe på Fyn. Eftersom försvarsmakten inte stöder den här sortens utbyte så organiserades och genomfördes deltagandet i Borås Hemvärnsförenings regi.
Hemvärnet i Borås har ett mångårigt utbyte med Hjemmeværnskompagni Midtfyn och det är fjortonde året som vi deltar i tävlingen.

Det deltog ca 200 personer från Sverige, Tyskland, Danmark och Polen i årets Sommertræf. Det var totalt 23 st lag om fyra man. Från Sverige deltog personal från Gotland och Borås.

Fredagen utgjordes av en individuell tävling vilken bestod av ca 7 km löpning i fältuniform med ett antal olika moment att utföra under loppet. Det avslutande momentet genomfördes i en simhall där deltagarna skulle simma och utföra vissa moment i vattnet.

Lördagen utgjordes av lagtävling där lagen under en ca 15 km lång marsch genomförde olika moment i stationsform. Temat var ”Regler for magtanvendelse” kallad ROE.
Det hade utarbetats en ROE för tävlingen vilken fick läsas in av deltagarna före tävlingen.
De olika momenten var:
–         Kanotseglats
–         Logiskt tänkande/passage av vattendrag
–         Första hjälpen
–         Skjutning
–         Hinderbana i skogsområde
–         Observation
–         Sv lokal krigsherre
–         Agera i insatsområde
–         Genomsökning av fordon
–         Löpning på tid
På lördagskvällen genomfördes kamratafton med prisutdelning.
Den personal som deltog upplevde Sommertræf som positiv och lärorik både avseende övningsmoment/utvecklande av egna färdigheter och social samvaro.

Det knöts nya kontakter över gränserna och de redan existerande utvecklades och befästes.
I övrigt kan nämnas att Borås Hemvärnsförening tilldelade Kaptajnløjtnant

Sören Hansen Borås Hemvärnsområdes Förtjänstmedalj.
Jan Andersson