Sommertræf 2007

Den 5-8 juli var 15 personer, varav 4 ungdomar, ur Borås hemvärnsförening i Danmark och deltog i den internationella militära tävlingen Sommertræf i Ringe på Fyn.
Eftersom försvarsmakten inte stöder den här sortens utbyte så organiserades och genomfördes deltagandet i Borås Hemvärnsförenings regi.
Hemvärnet i Borås har ett mångårigt utbyte med Hjemmeværnskompagni Midtfyn och det är trettonde året som vi deltar i tävlingen.

 

Syftet med Sommertræf är att:
 • Befrämja internationellt militärt samarbete
 • Utveckla personliga färdigheter
 • Öka förmågan till uppgiftslösning på nationell och internationell nivå

Det deltog ca 200 personer från Sverige, Tyskland, Danmark och Polen i årets Sommertræf. Det var totalt 20 st lag om fyra man. Från Sverige deltog personal från Gotland och Borås.

Fredagen utgjordes av en individuell tävling vilken bestod av ca 7 km löpning i fältuniform med ett antal olika moment att utföra under loppet. Det avslutande momentet genomfördes i en simhall där deltagarna skulle simma och utföra vissa moment i vattnet.

Lördagen utgjordes av lagtävling där lagen under en ca 15 km lång marsch genomförde olika moment i stationsform. Temat var ”Regler for magtanvendelse” kallad ROE.
Det hade utarbetats en ROE för tävlingen vilken fick läsas in av deltagarna före tävlingen.

De olika momenten var:

 • Skarp användning av livflotte
 • Rensning av byggnad
 • Undersökning av brottsplats
 • Första hjälpen
 • Observation
 • Bevakningspatrull
 • Upprättande av post/bivack
 • Hinderbana
 • Instinktivskytte

På lördagskvällen genomfördes kamratafton med prisutdelning.

I år intogs 4:e platsen i den individuella tävlingen och 2:a platsen i lagtävlingen av personal ur Borås Hemvärnsförening. Detta var en mycket bra prestation ! Ett stort och välförtjänt grattis till de Hemvärnssoldater som erövrade dessa fina placeringar !
I övrigt kan nämnas att undertecknad tilldelades Danska Hemvärnets förtjänsttecken i samband med kamratafton.

Jan Andersson