Internationellt

Bakgrunden till Borås Hemvärnsförenings internationella utbyte

Av: Jan Andersson chef Borås & Södra Älvsborgs Hemvärnsbataljon 2000-2006

Våren 1994 så anmälde jag mig till en FBU försvarsupplysningskurs på Gottskärs kursgård strax söder om Göteborg. Tillsammans med antagningsbeskedet så medföljde en deltagarförteckning och vid närmare granskning så upptäckte jag att det fanns en dansk Hjemmeværnskapten vid namn Klaus Veltzé med på denna lista.

Min första tanke var; tänk om jag hamnar i samma arbetsgrupp som honom jag som har så svårt att förstå danska. Det visade sig senare under kursen att denne dansk var mycket trevlig och det faktiskt gick att förstå vad han sa också!

Klaus gav mig en Hjemmeværns T-shirt och några broschyrer och vi kom överens om att jag skulle skicka ett par svenska arméskjortor till honom. Klaus och jag höll kontakten brevledes och detta resulterade i att jag fick en inbjudan att delta i en tävling som hette Sommertræf 95 på Fyn i Danmark.

Jag organiserade en resa 1995 och lyckades att få ihop åtta stycken hemvärnssoldater som mycket förväntansfulla åkte Fyn. Väl framme i Nyborg/Marina Hjemmevæskolan Slipshavn så togs vi emot at Klaus och chefen för Ringe Hjemmeværnskompani Ole Oest-Jacobsen. Ole visade oss förläggningen och var det serverades mat.

Klaus visade oss var man kunde fylla på kall dansk öl ! Vad kunde en svensk i Danmark mer önska sig ! Kort sagt vi blev mycket väl mottagna. Trots det mycket varma mottagandet så fanns det ett problem nämligen att vi hade lite svårt att förstå danska. Även detta hade våra danska värdar tänkt på. Man utrustade oss med en då förtiden dansk sergeant vid namn Sören Hansen. Sören kunde tala ”skandinavisk” så han fick hjälpa till med att översätta. Sören har genom åren ledsagat oss genom flera upptänkliga situationer.

Allt sedan 1995 har Hemvärnet i Borås varje år deltagit i tävlingen Sommertræf. I Sommertræf deltar militär personal från flera olika nationer. Under åren har det varit deltagare från Danmark, Tyskland, Frankrike, Norge, Sverige och Polen. Det har under de år som vi deltagit i Sommertræf knutits flera personliga kontakter med personal från andra länder vilket ledde till att vi efter att par års deltagande i Sommertræf beslutade oss för att bjuda in några av våra utländska vänner till det soldatprov som årligen organiseras av Hemvärnet i Borås. Vid vårt soldatprov så har vi haft deltagare från Danmark, Tyskland och Frankrike. I år så är även militär personal från Danmark, Tyskland, Frankrike, Polen och Ryssland inbjudna till vårt soldatprov. Alla dessa kontakter har sitt ursprung i de band som knöts med Klaus Veltzé i Gottskär 1994.