Styrelsen

Styrelsen 2017 :

Föreningsordförande Jan Andersson
Styrelseledamot Joakim Franzon
Styrelseledamot Kenneth Larsson
Styrelseledamot John-Olof Albrektsson
Styrelseledamot Claes Håkansson
Styrelseledamot David Wernhold
Styrelseledamot Britt-Marie Johansson
Styrelsesuppleant Mattias Olsson
Styrelsesuppleant Stefan Rosén
Styrelsesuppleant Ali Grahn

Uppdrag inom styrelsen:

Ordförande Jan Andersson
Vice ordförande
John-Olof Albrektsson
Sekreterare
Joakim Franzon
Kassör Claes Håkansson
Bokningar Stefan Rosén
Webmaster Martin Andersson

Revisorer och valberedning:

Revisor Jan Palmen
Revisorsuppleant Jörgen Johansson
Ledamot valberedning Ordförande Susanne Karlsson
Ledamot valberedning Marianne Jarnell