Styrelsen

Styrelsen 2017 :

Föreningsordförande Patrik Thorén
Styrelseledamot Joakim Franzon
Styrelseledamot Tobias Thorell
Styrelseledamot Lenita Björkbacka
Styrelseledamot Claes Håkansson
Styrelseledamot Peter Björkbacka
Styrelseledamot Britt-Marie Johansson
Styrelsesuppleant Mattias Olsson
Styrelsesuppleant Kenneth Larsson
Styrelsesuppleant John-Olav Albrektsson

Uppdrag inom styrelsen:

Ordförande
Patrik Thorén
Vice ordförande
Sekreterare
Joakim Franzon
Kassör Claes Håkansson
Bokningar Stefan Rosén
Webmaster Vakant

Revisorer och valberedning:

Revisor Jan Palmen
Revisorsuppleant Jörgen Johansson
Ledamot valberedning Ordförande ?
Ledamot valberedning ?