Föredrag Försvarsmaktens Generaldirektör

Ladda hem inbjudan i PDF här

Borås Hemvärn 60 år på Ålgården (1953 – 2013)
Inbjuder till föredrag av Försvarsmaktens Generaldirektör Peter Sandwall

Tisdagen den 3 december kl 1800 Hemvärnsgården Borås Ålgårdsvägen 29

FM Generaldirektör:
Generaldirektören, GD, är ställföreträdande myndighetschef för Försvarsmakten och leder
myndigheten tillsammans med överbefälhavaren, ÖB. Nuvarande GD är Peter Sandwall.
Generaldirektör är vanligtvis namnet på den högsta chefen i en förvaltningsmyndighet.
I Försvarsmakten är GD är näst högsta chefen under ÖB. En av GD:s många arbetsuppgifter är att utveckla och effektivisera Försvarsmakten. En annan av GD:s roller är att ingå i Försvarsmakts -ledningen, FML, som samordnar myndighetens verksamhet och ger ÖB råd i betydelsefulla frågor. Den första som tillträdde som generaldirektör var Marie Hafström år 2005. Hon efterträddes av Ulf Bengtsson som hade posten till 2012 då Försvarsmaktens nuvarande GD Peter Sandwall tog över.

Borås Hemvärnförening bjuder på kaffe och smörgåstårta.

Anmälan senast 1/12 till Stefan Rosén:
srhv11@hotmail.com , 0702-099799