FM Generaldirektör besöker Borås Hemvärnsförening

Tisdagen den 3 december så fick Borås Hemvärnsförening besök av Försvarsmaktens Generaldirekör Peter Sandwall. Den Borås bördige Sandwall utsåga 2012 till GD i Försvarsmakten.

Föredraget genomfördes på Hemvärnsgården och Sandwall belyste situationen i Försvarsmakten och det pågående arbetet med införandet av IO 14 och utmaningar som det för med sig.

Efter föredraget så följde en frågestund där det ställdes många intressanta och aktuella frågor bl.a. om FM ekonomi , incidentberedskap, personalförsörjningssystemet, utmaningarna att genomföra IO 14, JAS. Sandwall svarade utförligt och sakligt vilket uppskattades av auditoriet. Han ägnade också några minuter till att förklara Generaldirektörens roll och arbetsuppgifter vilket för många var relativt okänt. Det visade sig också att Sandwall har personliga kopplingar till Borås hemvärn då hans morfar var den föste Hemvärnschefen i Borås.

Efter föredraget så bjöd Borås Hemvärnsförening på smörgåstårta och kaffe. Föreningen tackade Sandwall för det uppskattade föredraget genom att överlämna ett föreningsstandar för placering på skrivbordet i tjänsterummet.

//Jan Andersson