Bokningar

All verksamhet i hemvärnsgården skall förbokas, även regelbunden återkommande verksamhet.

Bokning sker via Email till Stefan Rosén srhv11@hotmail.com eller
Telefon 033- 419191,  0702-099799.

Läs våra rutiner och bokningsregler Klicka här

Aktuella bokningar :

Datum

Ämne

Lokal

Organisation

       
2018-02-15 Årsmöte Samlingssal Borås Hemvärnsförening 
2018-02-21 Rikshemvärnsrådet  Samlingssal  Rikshemvärnsrådet
 2018-02-28 Kickoff Plutonerna Samlingssal  443:e 
2018-03-20  Kårstämma  Samlingssal+ Mäss  Borås Lottakår 
Föreningsresa
2018-04-7-8 Privat  Samlingssal +mäss   A-S-Lööf 
       
 
Styrelsemöte  Sammanträdesrum Borås HemvärnsföreningESO
Eso  Vårfest    
Eso Städdag trädgården    
2017-07-05–08 Sommertraeff 2018 Danmark Jan Andersson
2018-08-16 Styrelsemöte  Samlingssal Borås Hvf
2018-11-22 Styrelsemöte  Sammanträdesrum Borås Hvf
2018-12-07 Julavslutning Samlingssal+Mäss Borås Hvf