Bokningar

All verksamhet i hemvärnsgården skall förbokas, även regelbunden återkommande verksamhet.

Bokning sker via Email till Stefan Rosén srhv11@hotmail.com eller
Telefon 033- 419191,  0702-099799.

Läs våra rutiner och bokningsregler Klicka här

Aktuella bokningar :

Datum

Ämne

Lokal

Organisation

2017-08-10  Privat Samlingssal +mäss  Franzon/Karlsson
2017-08-17 Styrelsemöte  Sammanträdesrum Borås Hemvärnsförening 
2017-09-07  Chefsmöte   Samlingssal  443:e 
 2017-09-14 Bokklubb  Samlingssal+ Mäss  Borås Lottakår 
2017-10-10 kl.18-21 Plutonschefsmöte Sammanträdesrum 443:e 
2017-11-09 kl.17-21 Bokklubb  Samlingssal+mäss Borås Lottakår
 2017-11-11  Hemvärnsträff  Samlingssal+mäss 443:e A.Larsson
2017-11-19 
Kalas Samlingssal+ mäss V. Friman
2017-11-23   Styrelsemöte Sammanträdesrum Bhvf
 2017-11-29 Lottajulfest Samlingssal+Mässen Borås Lottakår
2017-12-01 kl19.00 Julavslutning Samlingssal + Mäss Borås Hemvärnsförening
2017-12-04  Chefsmöte 3:e plut Sammanträdesrum  C.Håkansson 
 2017-12-06 Plutonschefsmöte Sammanträdesrum C. Håkansson
2017-12-08  Kamratträff  Samlingssal+ mäss  Håkansson
       
       
2018-02-28 Kickoff Hela Huset 443:e