månadsarkiv: februari 2011

Jan Medin avtackad

I samband med Borås Hemvärnsförenings årsmöte den 14 februari så avgick Jan Medin ur styrelsen. Jan har i ungefär tjugo år varit verksam inom hemvärnet.

Han har i förbanden bl.a. verkat som plutonchef, hemvärnschef och stf C Hvbat. Under de senaste åren har Jan endast varit verksam inom styrelsen i Borås Hemvärnsförening.

Jan hör till kategorin eldsjälar som lagt ned oerhört mycket tid och engagemang för hemvarnet.
Dessutom har han gjort det på ett mycket bra, omsorgsfullt och noggrant sätt.

Ingen är oersättlig men Jan är svårersättlig !
Jan kvarstår som medlem i föreningen och kommer i mån av tid hjälpa till vid enskilda föreningsaktiviteter.
Jan Medin avtackades med en blomma och en minnesplakett.