månadsarkiv: maj 2010

Trotjänare medaljerad


Vid den av hemvärnsrådet i Elfsborgsgruppen årligen arrangerade högtidsmiddagen, den 27 maj detta år, så tilldelades den nyblivne hemvärnsveteranen tillika föreningsmedlemen Jörgen Johansson Hemvärnets silvermedalj.

Jörgen gick med i Hemvärnet 1995 och har verkat som plutonchef och stabsbefäl inom Sandhults Hemvärsområde och senare Borås Hemvärnskompani. Jörgen har deltagit aktivt i medinflytandeverksamheten så som vald ledamot i kompaniråd och bataljonsråd och han har även varit engagerad i bl.a. Borås Hemvärnsförening. Jörgen är pålitlig och lojal och har alltid varit lätt att samarbeta med. Hans mångåriga förtjänstfulla arbete inom hemvärnet gör att han är väl värd denna utmärkelse.

Grattis Jörgen !